والدین-دانش-آموزان-جان-باخته-عذرخواهی
اخبار

والدین دانش آموزان جان باخته : عذرخواهی مسئولان بی فایده است

والدین دانش آموزان جان باخته : عذرخواهی مسئولان بی فایده است

کافه 7 : والدین سه دانــش آموز جان باختــه رودانی در حادثـه واژگونی اتوبوس در داراب خواسـتـــار برخورد قانونی مسوولان با مقـــصران این حادثه شدنــد.والدین دانش آموزان جان باخته : عذرخواهی مسئولان بی فایده است

والدین-دانش-آموزان-جان-باخته-عذرخواهی

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ

والدین دانش آموزان جان باخته : عذرخواهی مسئولان بی فایده است

به گزارش کافه 7 به نقل از گروه حوادث Accidents رکنا، بامــداد روزعید قربان بود که مردم هرمـــزگـان با خبـــرواژگونی یک دستگاه اتوبوس حامـــل دانش آموزان هرمــزگان و پرپـــر شدن ۷ نفـر از این دانـش آموزان به اســـتـقبال عیــد سعید قربان رفتـــنـد و تا هیــچ زمان ایـــن خبر دردناک و جانـگـداز را فراموش نخواهـند کرد.
شهـــریـــار دلـــاوری پدر دانـــش آموز جان باختـه مطـهره دلـاوری با توجه به وضعــیت بد روحی که از غم از دسـت دادن فرزنـد خود داشــت گفـت: دختــرم مطــهره یکی از دانـش آموزان نخـبـه شهـــرســتــان رودان بود که علاوه بر اینکه به درس خود توجه ویژه داشـت در فعــالیـــت های فرهـنگـــی و پژوهشــی مدرسه هم حضور فعـال و گستـــرده داشـتـنـــد.
وی افـــزود :از بین فرزنـدانـم مطهره بیـــشــتریـن رابـــطه پدر و فرزندی را با من برقرار وبا توجه به اینــکــه خود یک فرهــنـــگـی هستـــم در درس ها به آن کمک می کردم و علــاقه بسـیـــار زیــادی به او داشـــتم و همـــیشـه بیـشـتریـــن دغدغه ای که داشــت این بود که در درس های خود موفق باشـد تا باعـــث خوشحـــالـی من گردد.
پدر دانـش آموز جان باخـتــه مطـــهره دلــاوری در ادامه با اشـاره به ایـــنکه باید مقـصــرحادثــه شنـــاسایـــی و با آن برخورد قانونی شود اظـهــار کرد:در ایـن حادثه Incidentچنــدین مقـصر وجود دارد که می توان از رانــنده،وسیـــلـه نقلیـه و مسئولیــن برگـــزاری ایـن اردو نام برد که همـــگـــی به انـــدازه خود تقصــیر دارنــد.
شهـریار دلاوری خواسـتــار برخورد با مقــصرین ایـن حادثه شد و تصـریــح کرد:هیچ توجیهی ندارد که دانـش آموزان را در ساعات پایــانـی شب راهـی جاده کنـــنـــد در صورتی که امکـان حرکــت در ساعـــت اولیـــه صبح هم برای آنـــان وجود داشـــت که ما خانواده های داغـــدار خواســتـــار شناســایــی مقـــصرین اصلـــی این حادثــه و برخورد قانونی با آنــان هسـتـــیــم.
دلـــاوری در خاطـر نشان کرد:متاسـفـــانه هیـچ سرپـــرســت بومی از شهــرستــان این ۱۶ دانـــش آموز رودانی را همـــراهی نمی کرد که به هنــگام اطلـاع از این اتفاق در سردرگـــمــی بدی به سر می بردیــم و نمیـدانــســتـیــم که باچــه کســـی ارتباط برقـرار کنیـم و از حال فرزنــدان خود با خبـر شویم که ایــن خود یکــی از بدتریـــن شرایـط اعزام دانـش آموزان بدون مربی و آشنــا به شمار می رود.
جواد جمـــشیدی پدر دانش آموز جان باخـــتـه میـنـا جمشــیدی یکی از دیــگــر والدیـــن داغ دیـــده در ایـــن حادثـــه گفـــت :مینا تنـها دختــرم بود که با رفتنـــش درد بزرگـــی بر روی دلم گذاشت که تا هیــچ زمــان درمـان نخواهد شد چرا که این دختـر برای من فقـط دختر نبود بلـکـــه یک فرشتـه و برکت زندگی بود.
وی افــزود :زمـانی که به من اطـلـــاع دادند ،اتوبوسی که میـــنـا در آن حضور داشت دچار سانحـه شده بدون فوت وقت راهـــی شهــرستان داراب شدم که در مسیـر بودم که ناگــهان نام مینا در بین جان باختـگان ایــن حادثـه از طریــق رسانـه ها در فضای مجازی منــتـــشر شد و پس از مشاهـــده ایــن خبـر دنـیا در جلوی چشـمـانم سیــاه شد و هنگامی که برای شناســـایی اجـــسـاد به سردخانــه رفـتم متوجه شدم که حادثـه بسـیـــار سنگـین بوده و اجسـاد در وضعیت بدی بودنـد.
جواد جمــشیدی در ادامه با بیـــان مطـــالبه خود از مسوولان اســـتــان و کشور جهت برخورد با مقـــصــریــن ایــن حادثــه اظـــهار کرد:این حادثــه باعـث کشته شدن فرزنــدان ما شد امـــا برای پیــشگیـری از وقوع چنیـن اتـفــاقات ناگوار برای دانـش آموزان دیـگــرو پرپــر نشدن ایـن عزیـــزان در جاده ها خواســتـار برخورد قانونی با مقـــصریــن ایـن حادثــه هستیم و در ایــن خصوص از مسوولان مطالبــه جدی داریـم .
وی در پایـــان خاطـــر نشـــان کرد:مصــیبـت بزرگیـــست که به ما وارد شده اســت مسوولان به جای صدور پیام تسلـــیت در برخورد قاطـعانــه با مقـصـریـــن ایـن حادثــه تلاش کنـــند چرا که پیـام تسلیت تنها دردی از ما دوا نخواهــد کرد وشاهد بروز چنین اتــفاقات دیـــگر برای دانـــش آموزان نباشیم .
خانم کمـــالی مدیر مدرسـه دبیرستان ام الیــنین شهرستــان رودان هم گفت :ایــن دانــش آموزان از بهــتـریــن دانـش آموزان این مدرســـه بودنـــد که هم در اخـلــاق و هم در فعالـــیــت درســـی واقعــا برای سایـــر دانش آموزان یک الگو بودنــد که با آســمانـــی شدن آنها جامعه فرهنگی شهــرســـتــان رودان را مصــیـــب زده کردنـد .

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply