مدیرعامل-موسسه-مالی-اعتباری-کاسپین-ف
اخبار

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین : فکر کنید پولتان را دزدیده اند

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین : فکر کنید پولتان را دزدیده اند

به گزارش مجله اینترنتی کافه ۷ : مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین در یک اظهار نظر عجیب گفت: فکر کنید پول شما سرقت شده است.مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین : فکر کنید پولتان را دزدیده اند

مدیرعامل-موسسه-مالی-اعتباری-کاسپین-فمدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین : فکر کنید پولتان را دزدیده اند

رکنا اقتصادی: مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین در یک اظهار نظر عجیب در رابطه با حساب های مشتریان اینطور صحبت کرد: فکر کنید پول شما در کیفی بوده و توسط موتورسواری در خیابان سرقت Stealing شده است!

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین : فکر کنید پولتان را دزدیده اند,مدیر عامل کاسپین : فکر کنید پولتان را یک موتور سوار دزدیده است,حرف جنجالی مدیر عامل کاسپینمدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین : فکر کنید پولتان را دزدیده اند,مدیر عامل کاسپین : فکر کنید پولتان را یک موتور سوار دزدیده است,حرف جنجالی مدیر عامل کاسپینمدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین : فکر کنید پولتان را دزدیده اند,مدیر عامل کاسپین : فکر کنید پولتان را یک موتور سوار دزدیده است,حرف جنجالی مدیر عامل کاسپینمدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کاسپین : فکر کنید پولتان را دزدیده اند,مدیر عامل کاسپین : فکر کنید پولتان را یک موتور سوار دزدیده است,حرف جنجالی مدیر عامل کاسپین

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply

Required fields are marked*