مجله تفر یحی آموزشی

سگ های هاری که ۴ نفر را در سیستان و بلوچستان کشتند Reviewed by Momizat on . سگ های هاری که ۴ نفر را در سیستان و بلوچستان کشتند کافه ۷ : نفـــر بر اثــر گازگـرفــتــگی سگ در منطــقه سیستان کشتـه شدنـد.سگ های هاری که ۴ نفر را در سیستان و سگ های هاری که ۴ نفر را در سیستان و بلوچستان کشتند کافه ۷ : نفـــر بر اثــر گازگـرفــتــگی سگ در منطــقه سیستان کشتـه شدنـد.سگ های هاری که ۴ نفر را در سیستان و Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » اخبار » سگ های هاری که ۴ نفر را در سیستان و بلوچستان کشتند

سگ های هاری که ۴ نفر را در سیستان و بلوچستان کشتند

سگ های هاری که ۴ نفر را در سیستان و بلوچستان کشتند

کافه ۷ : نفـــر بر اثــر گازگـرفــتــگی سگ در منطــقه سیستان کشتـه شدنـد.سگ های هاری که ۴ نفر را در سیستان و بلوچستان کشتند

سگ-های-هاری-که-4-نفر-را-در-سیستان-و-بلوچست

معـاون بهــداشـتی دانـشـــگاه علوم پزشکـی زابل گفــت: از ابتـــدای اســـفـنـدمـاه سال گذشته تاکـنون ۴ نفر در منـــطـــقه سیستــان بر اثر گازگرفتگـی سگ جان خود را از دست داده‌ـــانـــد.

سگ هار ۴ سیستــانـی را گاز گرفت و کشـــت
مرگ مرد کشــاورز در ترکـــیـــدن لاسـتیک کمبـایـــن
واکـــنــش عجــیــب یک دریــاچـــه به آبی که در آن میـــریــزنـــد + فیلم
سقوط وحشتنـاک یک مرد از دسـتـگـاه شهربـــازی + فیـلـم

جواد اکــبری‌ـزاده در این باره اظـهـــار داشـت: از ابتدای اسـفـندمـــاه سال گذشـته تاکنون ۴ نفـــر در منـطـقه سیــسـتـــان بر اثـــر گازگـرفتگـی سگ جان خود را از دسـت دادهـــ‌انــد.

معــاون بهـــداشـــتی دانــشگـاه علوم پزشکی زابل افــزود: علــت مرگ ایـن افـراد بیـمــاری هاری بوده و آزمایشـــات انجــام شده توسط همکــاران ما نشـان میــ‌دهـــد علت فوت یک بیمــار “هاری نوع مثبــت” بوده اســت.

وی ادامــه داد: از ایـن ۴ بیــمار فوت شده یک نفـر در اســـفـــنـدمــاه سال گذشـــته و ۳ نفـر دیگر که ۲ نفـــر آنهـــا از اتبـــاع بیـــگـــانــه بودهـ‌ـــانــد، امـــســـال فوت شدهــ‌انـــد و دلیل فوت آنها نیــز مراجعـــه دیرهنـــگام پس از گازگـرفـتگی به مراکــز درمــانـــی بوده است.

اکــبـری‌زاده با بیـان ایـنکـه اگـــر فردی به ویروس هاری آلوده شد، بایــد فورا به مراکــز درمــانــی برود و واکسن هاری تزریـق کنـــد، اضافه کرد: به کسـانـی که حیواناتـی مانـــنـد سگ را در محل زنـدگی خود نگهداری می‌کــنــنـد باید ایـن هشدار را داد که بســـیـار مراقـب سلـامـتـی خود باشند و تمـــامـی واکسنـ‌ـــهـای پیـشـــگیـری از انواع بیماری‌هــا را به سگ خود تزریق کنـند.

معاون بهداشـتی دانشگاه علوم پزشـکـی زابـــل ادامـــه داد: همـــچــنــیـن ایــن افراد بایــد حتمــا ً علـــائم بیــمـاری هاری را بشـــناسـنــد و نسبت به بروز علـائم آن بسـیــار حساس و دقـیــق باشند و به محــض مشـاهده کوچک‌تـــرین علــامـت از هاری، سگ را نزد دامـــپــزشک ببــرند تا علـــاوه بر قلـادهــ‌ـــگذاری، نسبـت به تزریـق واکـــسـن به حیوان اقـــدام کند.

مطالب مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید .

بازگشت به بالا