اخبار

جنگلی عجیب در اطراف مشهد که شب ها جیغ میکشد !!

مجله اینترنتی کافه 7 : در نزدیکی های مشهد جنگلی انبوه وجود داره که به گفته ساکنان آن حوالی، شب هنگام صداهای وحشت آوری مثل صداهای شبیه جیغ یا صوت به گوش می رسه. با تاریک شدن آسمان صداهایی از میان درختان آن به گوش می رسه که به گفته ی اهالی و غریبه هایی که به آن منطقه سفر کردند شبیه جیغ آدم هاست. می گویند صداها چند سالی است که به گوش می رسه و قبلا از آن خبری نبوده. اهالی معتقدند این صداها به آوای جیرجیرک ها و یا زوزه ی باد شباهتی نداره مخصوصا اینکه هنگام بلند شدن صداها، برگ درخت ها تکان نمی خوره تا باد رو عامل این قضیه بدونن.

%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%ac-52494-%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c %d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%ac-52495-%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply