تصویری-از-قاتل-آتنا-اصلانی-مردی-که-یک-م
اخبار

تصویری از قاتل آتنا اصلانی / مردی که یک ملت را در شوک فرو برد

تصویری از قاتل آتنا اصلانی / مردی که یک ملت را در شوک فرو برد

به گزارش مجله اینترنتی کافه ۷ : اسماعیل، قاتل آتنا اصلانی که به یک جنایت دیگر در پارس آباد اعتراف کرده بود کاراگاهان جنایی را با یک قاتل حرفه ای مواجه ساخته است.تصویری از قاتل آتنا اصلانی / مردی که یک ملت را در شوک فرو برد

تصویری-از-قاتل-آتنا-اصلانی-مردی-که-یک-م

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، اسماعیل، قاتل The Murderer آتنا که خون آتنا گریبان او را گرفت و به یک جنایت Crime دیگر خود که چند سال پیش مرتکب شده بود اعتراف کرد.
احتمال زنجیره ای بودن قتل Murder های این مرد شیطان Evil صفت وجود دارد و اکنون تحقیقات جنایی پیرامون وی ادامه دارد.
دادستان پارس آباد احتمال می دهد که وی در سه جنایت دیگر نقش داشته باشد که اثبات آن به تحقیقات جنایی محول شده است.

تصویری از قاتل آتنا اصلانی / مردی که یک ملت را در شوک فرو برد,اسماعیل قاتل آتنا اصلانی,تصویر بدون پوشش از قاتل آتنا اصلانیتصویری از قاتل آتنا اصلانی / مردی که یک ملت را در شوک فرو برد,اسماعیل قاتل آتنا اصلانی,تصویر بدون پوشش از قاتل آتنا اصلانیتصویری از قاتل آتنا اصلانی / مردی که یک ملت را در شوک فرو برد,اسماعیل قاتل آتنا اصلانی,تصویر بدون پوشش از قاتل آتنا اصلانیتصویری از قاتل آتنا اصلانی / مردی که یک ملت را در شوک فرو برد,اسماعیل قاتل آتنا اصلانی,تصویر بدون پوشش از قاتل آتنا اصلانیتصویری از قاتل آتنا اصلانی / مردی که یک ملت را در شوک فرو برد,اسماعیل قاتل آتنا اصلانی,تصویر بدون پوشش از قاتل آتنا اصلانیتصویری از قاتل آتنا اصلانی / مردی که یک ملت را در شوک فرو برد,اسماعیل قاتل آتنا اصلانی,تصویر بدون پوشش از قاتل آتنا اصلانی

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply

Required fields are marked*