تصاویری-حیرت-آور-تک-چرخ-زدن-پیرزن-۱۰۱
اخبار

تصاویری حیرت آور از تک چرخ زدن پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور

تصاویری حیرت آور از تک چرخ زدن پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور

به گزارش مجله اینترنتی کافه ۷ : مادربزرگ ۱۰۱ ساله انگلیسی روز تولد خود را به همراه ۱۰۰ موتور سوار در شهر جشن گرفت. عجیب اینکه او ناخواسته تک چرخ زد و همه را شوکه کرد.تصاویری حیرت آور از تک چرخ زدن پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور

تصاویری-حیرت-آور-تک-چرخ-زدن-پیرزن-۱۰۱

یک پیر زن در امریکا در جشن ۱۰۱ سالگی اش ترک موتور نشست تا به یاد جوانی هایش ماجراجویی کند.این زن کهنسال وقتی راننده موتور پیاده شده بود ناگهان با حرکت غیر ارادی موتور تک چرخ زد و مردمسریع آنرا مهرا کردند.

تصاویری حیرت آور از تک چرخ زدن پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور,پیرزن ۱۰۱ ساله ای که با موتور تک چرخ میزند,حرکات جالب پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور,پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور تک چرخ میزندتصاویری حیرت آور از تک چرخ زدن پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور,پیرزن ۱۰۱ ساله ای که با موتور تک چرخ میزند,حرکات جالب پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور,پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور تک چرخ میزندتصاویری حیرت آور از تک چرخ زدن پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور,پیرزن ۱۰۱ ساله ای که با موتور تک چرخ میزند,حرکات جالب پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور,پیرزن ۱۰۱ ساله با موتور تک چرخ میزند

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply

Required fields are marked*