اخبار

تصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانی

تصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانی

حضور رهبرمعظم انقلاب برای اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی.

resized_2022316_371 resized_2022318_768 resized_2022319_805 resized_2022320_867

 تصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانیتصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانیتصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانیتصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانیتصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانیتصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانیتصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانیتصاویری از اقامه نماز رهبری بر پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply