بازهم-فریب-دختران-به-بهانه-ازدواج-و-باز
اخبار

بازهم فریب دختران به بهانه ازدواج و باز هم نقشه تجاوز

بازهم فریب دختران به بهانه ازدواج و باز هم نقشه تجاوز

به گزارش مجله اینترنتی کافه 7 » حــکم شلـاق و تبعــید مرد جوان که منــشی یک مطب زیبـــایـــی را فریـــب داده و وی را آزار داده بود دیروز در دیوان عالــی کشور مهـــر تایـــیــد خورد و قطـــعــی شد.بازهم فریب دختران به بهانه ازدواج و باز هم نقشه تجاوز

بازهم-فریب-دختران-به-بهانه-ازدواج-و-باز

به گزارش رکــنا، مهــر ماه سال 95 دخــتـر جوای به نام نازنیـــن به پلیـــس Police اگـاهـی تهران ر فت و از یک پسر جوان که وی را فریــب داده و به خانــه اش کشانـــده بود شکایت کرد.

وی در تشریح جزیـــیات ماجرا گفت: در یک مطـــب خدمـات زیــبـــایی کار می کنـــم. مدتـــی پیــش پســر 32ساله ای به نام افـــشـــیـن به مطب امــد و برای لیـــزر وقت گرفت. او هر بار که به مطب می امد سر صحبــت را باز می کرد تا اینکـــه اخــریـن بار شماره تلــفــنـــش را به من داد. من با افـشـــین تماس گرفــتـم و او به من ابــراز علـــاقه کرد. دختــر جوان گفت: افـــشین یک روز به بهـــانـــه دیــدن مادرش مرا به خانه اش در شمال تهران کشاند.امــا وقتـی به انـــجــا رفـتم در خانـه تنـــهـا بود. او مرا آزار داد.

به دنـبـال شکــایـت دختــر منشی پســر جوان بازداشت شد. وی امـــا آزار دخــتر جوان را انــکار کرد و مدعـی شد او به میـل خودش به ملـــاقات وی رفـتــه بود.

افـــشـــیـن در شعــبـه پنـــجـم دادگـاه کیفـــری یک اســتـــان تهـــران پشت درهای بستــه و غیـرعـلــنی محاکـمه و به 99 ضربــه شلــاق Whip و یکـسال تبعـــیــد و به سیـسـتان و بلوچستان محکوم شد.دیــروز این حکـــم در دیوان عالی کشور مهـر تایــیـد خورد و قطـــعـی شد

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply