آیا-خبر-تعطیلی-۵-روزه-تهران-شهریور
اخبار

آیا خبر تعطیلی ۵ روزه تهران در شهریور ماه واقعیت دارد؟

آیا خبر تعطیلی ۵ روزه تهران در شهریور ماه واقعیت دارد؟

به گزارش کافه ۷ : اخیرا خبری از قول سعیدلو معاون رییس جمهور در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر تعطیلی ۵ روزه تهران به علت برگزاری نشست کشورهای جنبش عدم تعهد.آیا خبر تعطیلی ۵ روزه تهران در شهریور ماه واقعیت دارد؟

آیا-خبر-تعطیلی-۵-روزه-تهران-شهریور

آیا خبر تعطیلی ۵ روزه تهران در شهریور ماه واقعیت دارد؟

رکنا سیاسی: تعطیلی تهران در شهریور شایعه است
اخیرا خبری از قول سعیدلو معاون رییس جمهور در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر تعطیلی ۵ روزه تهران به علت برگزاری نشست کشورهای جنبش عدم تعهد.
سعیدلو معاون رییس جمهور سابق بوده و خبر تعطیلی تهران نیز به مصاحبه سعیدلو به تاریخ ٢٩ تیر ٩١ بعد از جلسه هیات دولت وقت باز میگردد.
بنابراین خبر تعطیلی تهران به مدت ۵ روز از تاریخ ۷ تا ۱۱ شهریور ماه صحت ندارد.

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply