مجله تفر یحی آموزشی

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 Reviewed by Momizat on . عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 امروز در سایت کافه سون.نت ببینید"عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94" عکس های عاشقانه رمانتیک عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 امروز در سایت کافه سون.نت ببینید"عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94" عکس های عاشقانه رمانتیک Rating:
شما اینجا هستید: خانه » سرگرمی » عکس عاشقانه » عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94

امروز در سایت کافه سون.نت ببینید”عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94,عکس عاشقانه رمانتیک,عکس غمگین,عکس عاشقانه,عکس عاشقانه 94,عکس عاشقانه دخترانه 94,عکس رمانتیک94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94

عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

axneveshte_cafeseven.net_عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_2عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_3عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_4عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_5عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_6عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_7عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_8عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_9

عکس های عاشقانه رمانتیک و اعکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94حساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_10

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_11

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_12

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_13

عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94 axneveshte_cafeseven.net_14عکس های عاشقانه رمانتیک و احساسی غمگین برای سال 94

عکس عاشقانهمتن عاشقانهعکس عاشقانه 94

احادیث زیبا از امام علی(ع):

به وسیله ی علم است که خداوند اطاعت و عبادت می شود. با علم٬ معرفت خداوند و توحید او حاصل می شود٬ به وسیله ی علم صله ی رحم انجام٬ و حلال از حرام شناخته می شود و علم پیشوای عقل٬  تابع آن است و سعادتمندان بدان الهام می یابند و تیره بختان٬ محروم می شوند.

منبع : البحار ١/١۶۶

خدا محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) را نشانه ای ساخت برای قیامت٬ و مژده دهنده به بهشت٬ و ترساننده از عقوبت. از دنیا برون رفت و از نعمت آن سیر نخورد؛ به آخرت در شد٬ و گناهی با خود نبرد؛ سنگی بر سنگی ننهاد تا جهان را ترک گفت٬ و دعوت پروردگارش را پذیرفت. پس چه بزرگ است منتی که خدا بر ما نهاده. و چنین نعمتی به ما داده٬ پیشوایی که باید او را پیروی کنیم و پیشروی که پا بر جای پای او نهیم.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١۶٠

زادگاه او [پیامبر] مکه است و هجرت او به مدینه ی طیبه. در مدینه نام او باند گردید و دعوتش به همه جا کشید. [خداوند] او را فرستاد با حجتی بسنده- که قرآن است- و موعظه ای که درمان است٬ و دعوتی که جبران کننده ی زیان. بدو حکم های نا دانسته را آشکار کرد و بدعتها را که در آن راه یافته بود کوفت و به کنار کرد و حکم های گونه گون را پدیدار. پس هرکه جز اسلام دینی را پیروی کند به یقین بدبخت است و پیوند او با خدا بریده٬ و به سر در افتادن او سخت. پایان کارش اندوهی است دراز و عذابی دشوار و جانگداز.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١۶١

دیگر اینکه این اسلام دین خداست که آن را برای خود گزید… پس اسلام نزد خدا استوار پایه است و افراشته بنیان٬ برهانش روشن است و روشنی اش تابان٬ قدرتش ارجمند است و نشانه هایش بلند٬ و در افتادن با آن ناممکن- و مایه ی ریشخند- پس آن را بزرگ بشمارید و پیروی اش کنید و حق را آن را بگزارید و در جایی که شایسته آن است فرودش آورید.

منبع : نهج البلاغه الخطبه ١٩٨

کسی که به رعیت خود ستم ورزد٬ خداوند حکومتش را زایل سازد و در هلاکت و نابودی وی تعجیل کند.

منبع : شرح غررالحکم ۵/٣۵٨

بپرهیز از خونها٬ و ریختن آن بناروا٬ که چیزی چون ریختن خون بناحق٬ آدمی را به کیفر نرساند٬ و گناه را بزرگ نگرداند٬ و نعمت را نبرد٬ و رشته ی عمر را نبرد.

منبع : نهج البلاغه الکتاب ۵٣

به خدا قسم٬ طلیعه ی مرگ برای من نامطلوب٬ ناگهانی و ناشناس نبود٬ من همچون تشنه ای بودم که به آب رسیده و جوینده ای که به مقصود نایل شده.((و آنچه نزد خداست نیکوکاران را بهتر است.))

منبع : نهج البلاغه الکتاب ٢٣

به خدا سوگند پدرم (ابوطالب) و جدّم عبدالمطّلب و هاشم و عبد مناف هرگز بتی را نپرستیدند. آنها بر آیین ابراهیم و با تمسک بدان به جانب کعبه نماز می گزاردند.

منبع : البحار ١۵/١۴۴

نفس خود را از هر پستی گرامی دار٬ هر چند تو را بدانچه خواهانی رساند٬ چه آنچه را از خود بر سر اینکار می نهی٬ هرگز به تو برنگرداند. بنده ی دیگری مباش حال که خدایت آزاد آفریده. و در آن نیکی که جز با بدی به دست نیاید و آن توانگری که جز با سختی و خواری بدان نرسد کسی چه خوبی دیده؟

منبع : نهج البلاغه الکتاب ٣١

پس سپاهیان- به خواست خدا- مردم را دژهای استواراند٬ و والیان را زیور. دین به آنان ارجمند است و راهها بی گزند٬ و کار مردم جز به سپاهیان بر پا نگردد.

منبع : نهج البلاغه الکتاب ۵٣

بردباری پرده ای است پوشاننده و عقل شمشیری برنده، پس کمبود های اخلاقی خود را با بردباری بپوشان و هوای نفس خود را با شمشیر عقل بکش.

منبع : نهجالبلاغه الحکمه ۴٢۴

از سعید بن سکینه روایت شده است که گفت : شنیدم علیّ بن ابی طالب مردی را دید که ((بسم الله الرحمن الرحیم)) می نویسد٬ فرمود : آن را زیبا بنویس٬ چرا که مردی به خاطر زیبا نوشتن آن٬ آمرزیده شده است.

منبع : کنزالعمال ١٠/٣١١

هرکس بتواند نفس خویش را از چهار صفت باز دارد او سزاوار آن است که هیچ گاه حادثه ی نا خوشایندی بر او وارد نشود. گفته شد : ای امیر مومنان! آنها کدامند؟ فرمود : شتاب زدگی٬ لجاجت [و پافشاری بناحق]٬ عجب و غرور٬ سستی و تنبلی.

منبع : تحفالعقول ٢٢٢

مطالب مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید .

بازگشت به بالا