عکس بازیگران

گزارش تصویری افطاری رئیس جمهور روحانی با بازیگران

گزارش تصویری افطاری رئیس جمهور روحانی با بازیگران

امروز در سایت کافه سون.نت ببینید”گزارش تصویری افطاری رئیس جمهور روحانی با بازیگران”

برگزاری مراسم افطاری در ماه پر برکت رمضان با حضور رئیس جمهور و بازیگران.در این مراسم چهره های سر شناسی همچون رضا عطاران و مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی حضور داشتند.

 

peresident_cafeseven.net_8

عکس های حسن روحانی در افطاری با بازیگران

peresident_cafeseven.net_9

president_cafeseven.net_ president_cafeseven.net_2

گزارش تصویری افطاری رئیس جمهور روحانی با بازیگران برگزاری مراسم افطاری بازیگران و هنرمندان سینما و تلوزیون ایران در حضور رئیس جمهور حسن روحانی president_cafeseven.net_3

گزارش تصویری افطاری رئیس جمهور روحانی با بازیگران برگزاری مراسم افطاری بازیگران و هنرمندان سینما و تلوزیون ایران در حضور رئیس جمهور حسن روحانی president_cafeseven.net_4

گزارش تصویری افطاری رئیس جمهور روحانی با بازیگران برگزاری مراسم افطاری بازیگران و هنرمندان سینما و تلوزیون ایران در حضور رئیس جمهور حسن روحانی

president_cafeseven.net_5

گزارش تصویری افطاری رئیس جمهور روحانی با بازیگران برگزاری مراسم افطاری بازیگران و هنرمندان سینما و تلوزیون ایران در حضور رئیس جمهور حسن روحانی

president_cafeseven.net_6

گزارش تصویری افطاری رئیس جمهور روحانی با بازیگران برگزاری مراسم افطاری بازیگران و هنرمندان سینما و تلوزیون ایران در حضور رئیس جمهور حسن روحانی

president_cafeseven.net_7

منبع: کامپک و فرارو

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply

Required fields are marked*