عکس بازیگران

رابطه جدید تیلورسویفت دو هفته بعد از شکست عشقی!!!+عکس

تیلور سویفت دو هفته پس از پایان رابطه عشقی, یک معشوقه جدید پیدا کرد! عکس

 

تیلور سویفت دو هفته پس از پایان دادن رابطه خود با معشوقه اش, یک رابطه جدید را آغاز کرد!!

رابطه عاشقانه تیلور سویفت

تیلور سویفت رابطه عاشقانه خود را کالوین هریس را 2 هفته قبل به پایان رساند!

تیلور سویفت 26 ساله مدتی با کالوین هریس 32 ساله در ارتباط بودند اما مدتی پیش بود که کالوین هریس اقدام به پاک کردن عکس های مشترک خود و تیلور کرد و سپس او را نیز آنفالو کرد!

رابطه جدید تیلورسویفت دو هفته بعد از شکست عشقی!!!+عکس
تیلور سویفت و کالوین هریس

تیلور سویفت و کالوین هریس

 

درحالی که به نظر می رسید  تیلور سویفت بخاطر این جدایی مدتی دچار مشکل شود اما این خواننده جوان معشوق جدیدی برای خود پیدا کرده است.

تیلور سویفت این روزها با تام هیدلستون Tom Hiddleston دیده شده و رابطه عاشقانه ای نیز با یکدیگر برقرار کرده اند!

رابطه جدید تیلورسویفت دو هفته بعد از شکست عشقی!!!+عکس

تیلور سویفت و تام هیدلستون

تیلور سویفت و تام هیدلستون

 

تام هیدلستون بازیگر 35 ساله انگلیسی می باشد و مدتی است که سایت های خبری از علاقه تیلور سویفت به وی خبر داده اند و به نظر می رسد دلیل جدایی تیلور از معشوقه قبلی اش نیز همین بازیگر باشد!!
رابطه جدید تیلورسویفت دو هفته بعد از شکست عشقی!!!+عکس

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply