عکسی-دو-ستاره-سینمای-ایران-حال-گپ
دنیای بازیگران

عکسی از دو ستاره سینمای ایران در حال گپ زدن و بگو بخند

عکسی از دو ستاره سینمای ایران در حال گپ زدن و بگو بخند

مجله اینترنتی کافه ۷ : هومن سیدی عکسی از خود به همراه فرهاد اصلانی در اینستاگرام شخصی اش منتشر کرد.عکسی از دو ستاره سینمای ایران در حال گپ زدن و بگو بخند

عکسی-دو-ستاره-سینمای-ایران-حال-گپ

وی در توضیحات این پست نوشت:

روزهای سخت دوام نمیاورند

اما آدمهای سخت چرا.

حال خوبیه در کنارت فرهاد خان

باتجربه،با انگیزه،درجه یک.

عکسی از دو ستاره سینمای ایران در حال گپ زدن و بگو بخند,فرهاد اصلانی در کنار هومن سیدی,هومن سیدی و فرهاد اصلانی,پست اینستاگرامی هومن سیدی برای فرهاد اصلانیعکسی از دو ستاره سینمای ایران در حال گپ زدن و بگو بخند,فرهاد اصلانی در کنار هومن سیدی,هومن سیدی و فرهاد اصلانی,پست اینستاگرامی هومن سیدی برای فرهاد اصلانیعکسی از دو ستاره سینمای ایران در حال گپ زدن و بگو بخند,فرهاد اصلانی در کنار هومن سیدی,هومن سیدی و فرهاد اصلانی,پست اینستاگرامی هومن سیدی برای فرهاد اصلانیعکسی از دو ستاره سینمای ایران در حال گپ زدن و بگو بخند,فرهاد اصلانی در کنار هومن سیدی,هومن سیدی و فرهاد اصلانی,پست اینستاگرامی هومن سیدی برای فرهاد اصلانیعکسی از دو ستاره سینمای ایران در حال گپ زدن و بگو بخند,فرهاد اصلانی در کنار هومن سیدی,هومن سیدی و فرهاد اصلانی,پست اینستاگرامی هومن سیدی برای فرهاد اصلانیعکسی از دو ستاره سینمای ایران در حال گپ زدن و بگو بخند,فرهاد اصلانی در کنار هومن سیدی,هومن سیدی و فرهاد اصلانی,پست اینستاگرامی هومن سیدی برای فرهاد اصلانی

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply

Required fields are marked*