شرمندگی بهنوش بختیاری از قضاوت نادرستش درباره خانواده شهدا/حلالم کنید cafeseven.net
دنیای بازیگران

شرمندگی بهنوش بختیاری از قضاوت نادرستش درباره خانواده شهدا/حلالم کنید

شرمندگی بهنوش بختیاری از قضاوت نادرستش درباره خانواده شهدا/حلالم کنید

مجله اینترنتی کــــــافــــــه ۷ : بهنوش بختیاری بـــه خاطر قضاوتی که نسبـــت به خانواده شهدا در گذشته داشتـــه است، از آن‌هـــا حلالیت طلبیـــد.شرمندگی بهنوش بختیاری از قضاوت نادرستش درباره خانواده شهدا/حلالم کنید

شرمندگی بهنوش بختیاری از قضاوت نادرستش درباره خانواده شهدا/حلالم کنید cafeseven.net
شرمندگی بهنوش بختیاری از قضاوت نادرستش درباره خانواده شهدا/حلالم کنید cafeseven.net

کــــــافـــــــه ســــــون : بهنوش بختیاری ویـــدئویی از گفت وگوی خود بـــا فرزند یکی از شهدای مدافع حـــرم را در اینستاگرامـــش منتشر کـــرد.
ایـــن بازیگر در توضیح عکس نوشـــت: «گفت وگو با فرزند شهید مدافع حرم. چـــهارماهه پدرش رو ازدســـت داده تکان دهنده ترین گفـــت وگوی عمـــرم با این نوجوان چهارده سالــــه بود. اشکهاش رو هرگز فرامــــوش نمی کنـــم.

دولـــت خیلی بیشتر از اینها باید به فکــــر این خانواده ها باشه.‌ همیشه می گفتیـــم فلانی خانواده شهیده. پس نونش تو روغنـــه. امروز خواستم حلالیت بطلبـــم واسه این قضاوتم. وضع شما بدتر از اون چیـــزیه که ما تصور می کردیـــم.

به گزارش کافه ۷ : همـــراه با تهمت های فراوان. متاسفم برای خـــودم. برای مسولین. امـــروز با همراهی شهرداری تولـــد فرزندان شهیـــدانی را جشن گرفتیـــم که بعد از شهادت پدرشان به دنیا آمده بودنـــد و شاهد چه قلب های دردمندی بـــودم.

همـــون هایی که ماها تـــو جمع خانواده هامون می گیم پسر شهیـــده؟؟ پس اختلاس کرده. نه عزیزان.اون ها کســـان دیگه ای هستـــن‌. هرکسی در راه امنیـــت دیگری جانش رافدا کند قابل احتـــرام است و تا عمرداریـــم باید قدردان تک تک این مـــردهای بزرگ روزگارمان باشیم. یاعلـــی»cafeseven.net

مطالب مرتبط

mahdi179600

Leave a Reply