سرگرمی

بچه پولدارهای تهران در صفحه های مجازی + عکس

بچه پولدارهای تهران در صفحه های مجازی + عکس

به گزارش کافه سون در بالاشهر تهران به عنوان مثال خیابان ونک میتوان گفت 90 دذصد خانواده های پولدار و با در آمد عالی زندگی میکنند و این پولداری باعث شده تا سوژهای صفحه های مجازی یا اینستاگرام بشود.

در دنیای امروزه همه به فکر تقلید از روی هم هستن به عنوان مثال آن فرد چه گوشی خریده است تا منم بخرم و از این حرفا که زیاد پیش می آید اما وقتی سر و کله ی تهرانی های پولدار باز میشود قضیه ماجرا عوض میشود و مشخص میشود که چه کسانی زندگی میکنند و حتی کسانی هم هستند که ماشین هایشان قیمت خانه های همان منطقه شهری شان هست .

1

2

ما ایرانیا طرفدار این نوع زرق و برق نیستیم اما باید قبول کنیم کسانی را داریم که آهن پرست هستند و اهدافشان این است تا با دوستان پولدار ارتباط داشته باشند و باید بدانیم ایران کشور ثروتمندی است و میتوان با اندیشه و باز اندیشی سرمایه دار خوبی شد

3

4

5

6

7

بچه پولدارهای تهران در صفحه های مجازی + عکس

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply

Required fields are marked*