دینی و مذهبی

احدیث امروز+ نصیحت خداوند به حضرت موسی (ع)+سخنان حضرت علی(ع)

۳۰۰۱۲۴۰

از اصبغ بن نباته نقل شده است که گفت، امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحی کرد: ای موسی! سفارش مرا دربارۀ چهار چیز به خاطر بسپار؛

احدیث امروز+ نصیحت خداوند به حضرت موسی (ع)

۱- تا ندانی که گناهانت را آمرزیده اند به عیب دیگران نپرداز.

۲- تا ندانی که گنجهای خدا تمام شده غم روزی مخور.

۳- تا نبینی که ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امیدوار نباش.

۴- تا مردۀ شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش.

منابع:

زبده الاحادیث، جلداول، ص۴۴-۴۵

نصایح، نوشته مرحوم ایت الله مشکینی

المواعظ العددیه

احادیث الطلاب، احادیث امیرالمومنین (ع)

آموزه های اخلاقی در کلام معصومین (ع)

احدیث امروز+ نصیحت خداوند به حضرت موسی (ع)

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply

Required fields are marked*