دینی و مذهبی

آیا امام حسین (ع) بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم باید از رفتن به کوفه امتناع میکرد ؟

مجله اینترنتی کافه 7 : چرا امام با شنيدن خبر شهادت مسلم و قيس بن مسهر صيداوي باز هم به كوفه رفت؟

علت اينكه چرا امام با شنيدن خبر شهادت مسلم از رفتن به كوفه امتناع نكرد را بايد در اهداف حضرت جستجو نمود. اگر هدف ايشان دستيابي به حكومت دنيوي بود قاعدتا با شنيدن خبر شهادت مسلم بايد از ادامه مسير منصرف مي‌شد اما با دقّت در كلمات امام حسين(ع) ملاحظه مي‎شود كه امام (ع) علّت و انگيزة قيام خويش را، مبارزه با منكرات فراوان در جامعه اسلامي و تبليغ و ترويج معروف در بين مسلمانان، اعلام مي‎كنند‎. بنابراين، فلسفة اصلي و نهايي نهضت حضرت را مي‎توان در يك هدف جا‎مع و كلّي يعني «احياي فرهنگ اسلام اصيل و ناب محمدي (ص) و زدودن زنگارهاي تحريف‎ و بدعت‎ از دين جدّشان» خلاصه كرد‎. حال اين هدف چه با دستيابي به حكومت ميسر گردد يا با شهادت، امام مامور به انجام آن مي‌باشد.

img13583572

به ديگر سخن‎، آنچه در سيره امام حسين(ع) به عنوان امام معصوم، مسلم و غيرقابل ترديد به نظر مي‎رسد، آن است كه شخصيّتي همانند امام حسين(ع) حاضر نبودند با شخصي همچون يزيد بيعت كرده و حكومت وي را به رسميّت بشناسند‎، چرا كه حضرت با مشاهده و بررسي عمق انحرافات امّت اسلامي در عصر حكومت معاويه و سپس حكومت يزيد، به اين نتيجه رسيده بودند كه ديگر نمي‎توان با موعظه و خطبه‎هاي آتشين و سخنراني‎هاي تهديدآميز و تحريك‌كننده، انحرافي را كه در مباني اعتقادي و سيا‎سي جامعه اسلامي و نيز در دستگاه خلافت رسوخ كرده، از بين ببرند‎. بلكه تنها راه درمان و نجات امّت اسلامي، برپايي يك نهضت عميق است كه بازتاب و گستره آن، افزون بر آن‎كه فرا مكاني باشد، فرا زماني نيز بوده و در گستره زمان، الگويي براي آزاد مردان تاريخ باشد‎. حال اين هدف و مقصود با شهادت حاصل شود يا با تشكيل حكومتي الهي .

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply