گوناگون

سلفی خطرناک خبرنگاران با فیل های غول پیکر

مجله اینترنتی کافه 7 : تعدادی خبرنگار که به پارک ملی آبشار مورچیسون در شمال اوگاندا رفته بودند، تصمیم گرفتند با فیل‌های غول‌پیکر حاضر در آنجا عکسی سلفی بگیرند؛ زیرا این فرصتی است که شاید تنها یکبار در زندگی هر فرد به دست بیاید.

androidonlinenewsimage-aspx androidonlinenewsimage-aspx androidonlinenewsimage-aspx androidonlinenewsimage-aspx

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply