سرگرمی, متن عاشقانه

اشعاری زیبا از قیصر امین پور

اشعاری زیبا از قیصر امین پور قیصر امین پور / خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری   خسته ام از …