آرایش و زیبایی, آشپزی و تغذیه

سفره آرایی افطار+تزیین سبزی+عکس

سبزی خوردن سفره افطار را اینگونه تزیین کنید!!

 

تزیین سفره افطار یکی از رسومات زیبای ماه رمضان است. روشهای بسیاری برای تزیین سفره افطار وجود دارد. یکی از این روش ها تزیین سبزی خوردن سفره افطار است.

تزیین سفره افطار :

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 1

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 1

 

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 2

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 2

 

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 3

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 3

 

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 4

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 4

 

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 5

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 5

 

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 6

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 6

 

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 7

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 7

 

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 8

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 8

 

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 9

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 9

 

 

تزیین سبزی خوردن سفره افطار – مدل شماره 10

تزیین سبزی خوردن سفره افطار - مدل شماره 10

 

سفره آرایی افطار+تزیین سبزی+عکس

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply

Required fields are marked*